Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
13.01.2017   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ (Новинарски текст)


ЛИНК

Во текот на 2016 година, Основниот суд Скопје 1 завршил повеќе од 91.000 предмети што е за околу десет илјади повеќе во споредба со преклани. Ако од овие статистики се пресмета просек на дневно ниво, бројките покажуваат дека лани, не земајќи ги предвид неработните денови, судиите од овој суд секој ден завршувале по околу 250 предмети....
26.12.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Апелациониот суд - Скопје до Основниот суд Скопје 1 – Скопје ја достави пресудата со КЖ бр. 626/16 со која ја потврди првостепената пресуда на Кривичниот суд К.бр 2927/15 против обвинетиот М.Х. за кривичното дело Убиство по член 37 ст.2 т.1 и 4 од КЗ, сторено 18.06.1993 година, во Скопје.

Со второстепената пресуда, Апелациониот суд ги одбил жалбите на обвинетиот М.Х. изјавена преку неговите бранители и жалбата на неговата мајка, како неосновани, и во целост ја потврди првостепената пресуда на Основниот суд Скопје 1 – Скопје од 14.12.2015 година со која обвинетиот М.Х. судот го огласи за виновен за кривичното дело Убиство по член 37 ст.2 т.1 и 4 од КЗ и го осуди на казна затвор во траење од 20 години.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

29.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Соопштение за јавност.

Заради одржување на акцијата Ден на дрвото на 30.11.2015 година, со одлука на Владата на Р.Македонија, овој ден е неработен ден за сите граѓани, па затоа ја информираме јавноста дека сите судења во Основниот суд Скопје 1 – Скопје, закажани за овој ден, ќе бидат одложени и презакажани за друг ден.

Сите граѓани кои се странки во одредена постапка за која е закажана главна расправа токму на овој ден, дополнително ќе бидат известени за кога се презакажуват судењата.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

 

22.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 - Скопје постапувајќи по жалбата на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите (СЈО) против решението на судија на претходна постапка од 04.11.2016 година за определување на мерки за претпазливост против три лица опфатени во предметот на СЈО во јавноста познат како „Трезор“ на одржана седница денеска донесе решение со кое решението на судијата на претходната постапка се потврдува  и жалбата на СЈО за определување мерки на претпазливост за сите три лица се одбива како неоснована.

Со почит

Основен суд Скопје 1  - Скопје

17.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Адвокатското друштво Никола Додевски со писмен поднесок го извести Основниот суд Скопје 1 – Скопје дека адвокатот Никола Додевски бранител на М.Ј., второ обвинет во предметот со К.бр 1904/16 во врска со настаните пред Општина Центар, за кој главната расправа е закажана за 21.11.2016 год. е спречен да присуствува на закажаната главна расправа бидејќи истиот е организатор и ќе учествува на дводневна работилница за Имплеметација за Законот за одмерување на казни, организриана од Адвокатската комора на Р.М., Амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје и Бирото за меѓународна борба против наркотиците и спорведување на законите, кој настан бил закажан пред  да ја добие поканата за закажаната главната расправа.

Во прилог на поднесокот, адвокатот ја доставил агендата од настанот и бара главната расправа, заради спреченост да присуствува како бранител на второобвинетиот, да се презакаже согласно член 351 став 2 и 3 од ЗКП „Главната расправа може да ја одложи и по службена должност поради здравствени или други оправдани причини, а причините за одлагањето и образложението за нив се внесуваат во наредбата за одлагањето, односно записникот“.

Инаку, за закажаната главна расправа, преку соопштение на веб страната на судот, јавноста беше информирана уште на 29.09.2016 година http://osskopje1.mk/Novosti.aspx?novost=555 кога беа испратени и поканите до странките, но со оглед на поднесокот на адвокатот Додевски, а имајќи ги предвид одредбите од член 351 ст.2 и 3 од ЗКП како и фактот дека за седмо и десето обвинетиот, од 14 обвинети опфатени во предметот, сеуште не е добиена повратница дека го примиле обвинителниот предлог и поканата, судечкиот судија кај кој беше распореден предметот, по службена должност, а со оглед на распоредот на претходно закажани расправи за други предмети, ја презакажа главната расправа за 16.12.2016 година, за што ги извести странките.

Со почит Основен суд Скопје 1 - Скопје

17.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

По барање за информација од медиумите, Телма, 24 вести, Алсат и други околу посета на Трудовата инспекција во судот, а заради трансапрентно информирање на јавноста, одговорот го објавуваме во целост:

По пријава на судскиот службеник Г.С. во Основниот суд Скопје 1 – Скопје, денеска беа присутни инспектори од Трудова инспекција, а во врска со наводи на службеникот дека истиот бил распоред на звање пониско од звањето на кое бил првично распореден.

На инспекторите од Трудовата инспекција им е презентирано целокупното досие на вработениот кој од службеник во судот вработен со средно образование, од 01.12.2015 година е унапреден и му е признаено високото оразование кое го имал и на оглас е избран за раководител на одделението за човечки ресури за кое одделение имало потреба да се формира во судот.

Воедно на инспекторите им е појаснето дека,  од неговото унапредување до денес, иако е поставен на раководно место каде требало да презема активности од аспект на менаџирање на човековите ресурси во судот, досега ниту има изготвено план и програма ниту акциски план за работа ниту на било каков начин како раководен службеник презел активности  за функционалност на ова одделение, кое за потребите на 400 вработени во судот, за правпат е формирано со неговото унапредување.

Образложено е дека истиот за изминатиот период нема сработено никаква активност во функција на платата  што ја добивал како  раководител и за истото нема поднесено никаков извештај до судскиот администратор како непосредно раководен службеник заради што на истиот од неодамна му е дадено задолжение да работи во друго одделени во согласност со член 60 и член 61 од Законот за судски службеници без притоа да има влијание на работата за која е избран и брз платата која ја прима како раководител на одделение.

Особено е важно да се напомене дека наведениот вработен за платата која ја прима како раководител во судот од неговото унапредување и дадените нови задолженија, во текот на изминатата година нема сработено ниту една работна задача се до  завчерашниот настан во судот кога истиот влиеаше на нарушување на меѓучовечките односи, заради што е поведена и дисциплинска постапка, за потешка повреда на работа што не ја исклучува кривичната одговорност за настанот.

ВО ОДНОС НА ПРАШАЊАТА ЗА ОБЈАВЕНОТО ПИСМО ОД ГРУПА НА СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ, информираме дека се работи за судски соработници распоредени во одделението за извршување санкции каде од 11 потпишани соработници 6 работеле во ова одделение подолго време наназад, а бидејќи од октомври месец 2016 година во тек е спроведување на акција за решавање на предмети од Одделението за извршување санкции на овој суд заради зголемен прилив и вкупен број од 25.000 нерешени  предмети, во истото одделени, согласно систематизација начзначени се и дополнителни соработници. Ваквите акции се редовна процедура во судот а со цел ефикасно и навремено решавање на предметите и совладување на приливот што подоцна се цени во годишниот извештај за работа.

Со оглед да како што наведовме погоре 6 од 11 потишани соработници од поодамна работеле во ова одделение, каде уште од 16.10.2015 година нормата од 300 решени предмети по службеник е зголемена на 400 решени предмети  имајќи го предвид тековниот обем на решени предмети и дополнителен прилив. Истите видно од месечниот извештај за работа по службеник до сега неспорно ја остварувале зададената норма.

Од потпишаните соработници, во текот на вчерашниот ден, откако си ги виделе своите имиња на јавно објавената претставка од група на судски соработници, четворица од нив се оградиле од содржината на истата бидејќи не биле запознаени со истата пред да ја потпишат, а индикативно е што нормата утврдена пред една година, сега откако судскиот службеник Г.С. е распореден во овоа одделение, станала спорна.

За сите ифнромации поврзани со претставката како и целокупната процедура за зголемување на нормата уште од минатата година, кога немало никакви забелешки, и назначувањето на нови соработници во одделението се со цел ефикасно решавање на предметите од извршување санкции, е презнетирана пред Трудовата инспекција. Која во понеделникот исто така беше присутна во судот постапувајќи по анинимна пријава доставен до инспекторатот за труд преку министерката Фросина Ременски под бр. 08-7768/2 од 01.11.2016 година ИП 09/683.

Судот и понатаму останува отворен за соработка со сите инспекторати за што редовно ќе ја информира јавноста.

15.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Во однос на сите непотврдени информации кои попладнево беа објавени од повеќе медиуми, во целост ги демантираме тенденциозните шпекулации дека во судот имало физички напад при кој имало превртување на бироа и уништување на инвентарот, а во кој настан бил вклучен и претседателот на судот. Како што веќе ги информиравме медиумите кои се обратија, во просториите на Кривичниот суд се случил настан каде од страна на вработен-раководител на одделот за човечки ресурси Г.С. со физички напад била загрозена сигурноста на еден од портпаролите П.К. во присуство на судија од одделот за претходна постапка С.Ј., така што вработениот Г.С. најпрвин вербално и се заканил на П.К. загрозувајќи и ја сигурноста со упатени закани по животот и телото, по што со примена на физичка сила ја турнал од столчето и ја напуштил просторијата

Нападнатата веднаш телефонски го пријавила настанот во МВР при што  интервенирала полицијата и случајот е документиран и  преземен од инспекторите за насилен криминал при МВР, а против напаѓачот од страна на нападнатата поднесена е кривична пријава по член 144 ст. 3 „Загрозување на сигурноста“, која понатаму треба да се процесуира од надлежните органи. Во врска со настанот и од страна на судската управа ке бидат преземени соодветни мерки.

10.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Во насока на транспарентно информирање во однос на кривичната пријава поднесена пред Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од страна на судијата Иван Џолев против претседателот на Основен суд Скопје 1 – Скопје  Владимир Панчевски, за кривично дело „Примање награда за противзаконито влијание“ од чл.359 ст.3 во врска со ст.2 од КЗ Ве информираме дека во текот на денешниот ден претседателот Владимир Панчевски официјално е повикан да се јави во просториите на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за да даде исказ во врска со наводите во кривичната пријава. Претседателот Владимир Панчевски ја информира јавноста дека:

-          По даденото произнесување во врска со наводите во кривичната пријава ја известувам јавноста дека од моја страна на записник пред надлежниот јавен обвинител откако ги слушнав наводите на пријавата и се произнесов по истите отфрлајќи ги како неосновани истовремено поднесов кривична пријава против судијата Иван Џолев за кривично дело „Лажно пријавување на кривично дело“ во смисла на чл.366 ст.1 од КЗ за тоа што лажно ме пријавил како сторител на кривично дело од чл.359 од КЗ за кое гонењето се презема по службена должност иако знаел дека не сум сторител на кривично дело.

Во врска со сите понатамошни случувања и нови информации јавноста како и досега ќе биде навремено и транспарентно информирана.

Со почит

Основен суд Скопје 1 - Скопје

- По барање на новинарот Катерина Блажевска, „Зошто соопштението не е потпишано лично од претседателот туку е потпишано од судот, и дали тоа не претставува инволвирање на целиот суд или поистоветување на претседателот со судот“, информираме дека претседателот на судот, како што е општо познато е прв судија во судот, и на ваков начин ја информираме јавноста за преземените дејствија од страна на првиот судија во судот, како што и претходно транспаретно и прецизно била информирана јавноста за сите прашања кои го засегаат работењето на судот и кои се од интерес за јавноста, без разлика дали лично претседателот или било кој друг судија е засегнат од тоа и без разлика дали информацијата за работењето на судот е позитивна или негативна. Токму затоа преку соопштенито е објавена и лична изјава на претседателот на судот.

Основниот суд Скопје 1 - Скопје и понатаму останува транспарентен за сите прашања кои се од интерес за јавноста.

09.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Врховниот суд на Р.Македонија, попладнево до Основниот суд Скопје 1 – Скопје, достави допис со кој го известува претседателот на Кривичниот суд дека до претседателот на Врховниот суд  испратена е ургенција од шефот на Изборниот штаб на СДСМ, Дамјан Манчевски, со која се бара првостепениот суд да овозможи уредно и благовремено издавање на Уверенија за неосудуваност за кандидатите на листите за пратеници за потребите на престојните вонредни парламентарниизбори.

Во дописот се вели дека „Согласно наведеното, имајќи ги предвид скратените рокови за предвремените парламентарни избори, ви укажуваме за потребно во рамки на Вашите законски надлежности, а по пат на судската управа, да организирате навремено издавање на потребните уверенија“

Дополнително во текот на денешниот ден од медиумите сме известени дека и Државната изборна комисија од судот побарала поажурно да ги изготвува уверенијата за носудуваност.

Со оглед да се работи за прашање за кое Основниот суд Скопје 1 – Скопје, уште во текот на вчерашниот ден, преку соопштение им укажа на барателите навреме да поднесат барање за потребните уверенија, http://osskopje1.mk/Novosti.aspx?novost=577  , како и начинот како се аплицира за истите. Како и уште едно соопштение, објавено во текот на вчерашниот ден, http://osskopje1.mk/Novosti.aspx?novost=578, со кое им се појасни на барателите за ажурноста на судот со цел кандидатите да го запазат законскиот рок и истото беше пренесено од повеќе електорнски и пишани медиуми. Ги известуваме сите инволвирани дека, ова е вообичаена процедура по која постапува судот и по која постапувал на сите претходни изборни процеси, а во однос на дежурствата истите се организирани, уште од од вчера, Уверенијата од Казнена евиденција, кои порано се викаа Уверенија за неосудуваност, веќе се издаваат навремено, и доколку рокот за пријавување од страна на ДИК биде продолжен, секако дека ќе се воведат дежурства и за дополнителните денови.

За сето ова како суд известивме уште вчера, што како што наведовме погоре беше пренесено од повеќе медиуми, и истото важи за сите кандидати кои треба да добијат соодветно Уверение во предвидениот рок , а не само за тие кои испратиле ургенции преку повисокиот суд или на друг начин, па затоа и непотребно се политизира работата на судот и се злоупотрбува ажурноста на судските служби со наводи дека преку судт се опструираат изборите.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.


08.11.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани.

Основниот суд Скопје 1 – Скопје ги известува сите граѓани дека, заради предвремените парламентарни избори во Р.Македонија и приливот на поднесени барање за издавање на Уверенија од Казнена и Кривична евиденција , истите ќе се издаваат во рок од 5 до 7 дена, зависно од обемот на работа.

Затоа уште еднаш им укажуваме на сите граѓани кои имаат потреба од Уверение од Казнена или Кривична евиденција, без разлика за која намена им е потребно уверението, навреме да го поденсат барањето во Кривичниот суд во Скопје и воедно напоменуваме дека конкретните уверенија, согласно Законските одредби,  се поднесуваат и се издаваат од странана на надлежен суд, според место на раѓање, а не според место на живеење.

За сите информации околу начинот на поднесување на барање, плаќање на Законски утврдената такса и потребниоте обрасци, за Уверенија од Казнена и Кривична евиденција за кои е надлежен Основниот суд Скопје 1 – Скопје, можете да се инфромирате преку веб – страната на судот:

http://osskopje1.mk/

(КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ)

http://osskopje1.mk/cms/FCKEditor_Upload/soop150616.pdf

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

12345678910...